Sn. Yılmaz’la gerçekleştirmiş olduğumuz görüşmede kongre, toplantı, etkinlik, fuar, yurt içi ve yurt dışı teşvik ve motivasyon gezileri, incoming ve outgoing segmentlerinde en erken hareketliliğin Eylül, Ekim ayı sonrası hatta 2022 yılı başlarını bulabileceği bu bağlamda sektörün tutunduğu son dal olan “ Kısa Çalışma Ödeneğinin “ sektörel bazda uzatılmasının elzem olduğunu ayrıca pandemi sonrasına sektörün hizmet üretebilmesi adına kaslarının güçlendirilmesi gerekliliği bununda hibe kredi, sicil affı, stopaj indirimi, vergilerin ötelenmesi vb. teşvik ve desteklerle olabileceği hassasiyetle aktarılmıştır.

Sn. Başkana kıymetli ev sahipliği için teşekkür ederiz.