Misyonumuz

MICE endüstrisinin global düzeyde hak ettiği saygınlığı kazanması, kalite standartlarının belirlenmesi ve korunması için MICE profesyonellerini bilinçlendirmek ve teşkilatlandırmak, üye MICE acenteleri ve paydaşları arasında yeni işbirlikleri oluşturarak sektöre bir dinamizm getirmek ve her seviyede MICE profesyoneline ve adayına ihtiyaç duydukları bilgi ve beşeri sermayeyi ulaşılabilir kılmaktır.

Vizyonumuz

Global anlamda hak ettiği saygınlığa ve etkinliğe kavuşan MICE endüstrisinin sözcüsü olan, üyelerinin yüksek katma değer oluşturmasında etkin rol oynayan ve endüstrisi için eğitim merkezi haline gelmiş bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

İlkelerimiz

  • STK bünyesinde gerçekleştirilen her faaliyetin etik çerçeveler içinde gerçekleştirilmesi mecburiyettir.
  • Ulaşılabilir ve ücretsiz eğitim herkes için haktır.
  • Kalite için standart belirleyip geliştirmek ve bu hedefte MICE endüstrisi ile ilişkisi olan her sosyal bilim ve endüstrinin kamuoyu liderleriyle etkileşim içinde olmak vazgeçilmezimizdir.
  • STK bünyesindeki her üye ailemizin bir ferdidir ve biz ailemizi koruruz.