Hayatta kalmak, istihdamı koruyabilmek ve üretebilmek adına desteklenmemiz elzem. Sesimizi tüm ilgililere duyurmak adına Ankara’dayız.

Üçüncü durağımız Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn. Ahmet Davutoğlu oldu.

Sn. Genel Başkanla yapmış olduğumuz görüşmede sektörün istihdamı koruyabilmesi ve pandemi sonrasına hizmet üretebilmesinin önünün, destek ve teşviklerden geçtiğini bu bağlamda başta “ KÇÖ “ olmak üzere rakip ülkeler nezdinde de rekabet avantajının korunabilmesi adına topyekün bir desteğin, stratejik sektör olan “ turizm sektörü “ ve nitelikli insan kaynağından, bıraktığı gelire, şehir ekonomilerini beslemesinden çok büyük bir ekosistemi ayakta tutan “ MICE sektörüne “ sağlanması gerekliliği arz edildi.

Sn. Genel Başkandan parti olarak sesimizi dillendirmelerini ve bu konuda desteklerini istirham ettik.

Sayın Davutoğlu’na nazik ağırlaması adına şükranlarımızı sunarız.