Covid-19 un Amerika ya Etkileri – Hüseyin Kurt moderatörlüğünde Çidam Yücel ile